Supreme Court E-Library
Information At Your Fingertips


  View printer friendly version

552 Phil. 453

FIRST DIVISION

[ G.R. NO. 162784, June 22, 2007 ]

NATIONAL HOUSING AUTHORITY, PETITIONER, VS. SEGUNDA ALMEIDA, COURT OF APPEALS, AND RTC OF SAN PEDRO, LAGUNA, BR. 31, RESPONDENTS.

D E C I S I O N

PUNO, C.J.:

This is a Petition for Review on Certiorari under Rule 45 filed by the National Housing Authority (NHA) against the Court of Appeals, the Regional Trial Court of San Pedro Laguna, Branch 31, and private respondent Segunda Almeida.

On June 28, 1959, the Land Tenure Administration (LTA) awarded to Margarita Herrera several portions of land which are part of the Tunasan Estate in San Pedro, Laguna. The award is evidenced by an Agreement to Sell No. 3787.[1] By virtue of Republic Act No. 3488, the LTA was succeeded by the Department of Agrarian Reform (DAR). On July 31, 1975, the DAR was succeeded by the NHA by virtue of Presidential Decree No. 757.[2] NHA as the successor agency of LTA is the petitioner in this case.

The records show that Margarita Herrera had two children: Beatriz Herrera-Mercado (the mother of private respondent) and Francisca Herrera. Beatriz Herrera-Mercado predeceased her mother and left heirs.

Margarita Herrera passed away on October 27, 1971.[3]

On August 22, 1974, Francisca Herrera, the remaining child of the late Margarita Herrera executed a Deed of Self-Adjudication claiming that she is the only remaining relative, being the sole surviving daughter of the deceased. She also claimed to be the exclusive legal heir of the late Margarita Herrera.

The Deed of Self-Adjudication was based on a Sinumpaang Salaysay dated October 7, 1960, allegedly executed by Margarita Herrera. The pertinent portions of which are as follows:

SINUMPAANG SALAYSAY
SA SINO MAN KINAUUKULAN;

Akong si MARGARITA HERRERA, Filipina, may 83 taong gulang, balo, kasalukuyang naninirahan at tumatanggap ng sulat sa Nayon ng San Vicente, San Pedro Laguna, sa ilalim ng panunumpa ay malaya at kusang loob kong isinasaysay at pinagtitibay itong mga sumusunod:
  1. Na ako ay may tinatangkilik na isang lagay na lupang tirikan (SOLAR), tumatayo sa Nayon ng San Vicente, San Pedro, Laguna, mayroong PITONG DAAN AT PITUMPU'T ISANG (771) METRONG PARISUKAT ang laki, humigit kumulang, at makikilala sa tawag na Lote 17, Bloke 55, at pag-aari ng Land Tenure Administration;

  2. Na ang nasabing lote ay aking binibile, sa pamamagitan ng paghuhulog sa Land Tenure Administration, at noong ika 30 ng Julio, 1959, ang Kasunduang sa Pagbibile (AGREEMENT TO SELL No. 3787) ay ginawa at pinagtibay sa Lungsod ng Maynila, sa harap ng Notario Publico na si G. Jose C. Tolosa, at lumalabas sa kaniyang Libro Notarial bilang Documento No. 13, Pagina No. 4; Libro No. IV, Serie ng 1959;

  3. Na dahilan sa ako'y matanda na at walang ano mang hanap buhay, ako ay nakatira at pinagsisilbihan nang aking anak na si Francisca Herrera, at ang tinitirikan o solar na nasasabi sa unahan ay binabayaran ng kaniyang sariling cuarta sa Land Tenure Administration;

  4. Na alang-alang sa nasasaysay sa unahan nito, sakaling ako'y bawian na ng Dios ng aking buhay, ang lupang nasasabi sa unahan ay aking ipinagkakaloob sa nasabi kong anak na FRANCISCA HERRERA, Filipina, nasa katamtamang gulang, kasal kay Macario Berroya, kasalukuyang naninirahan at tumatanggap ng sulat sa Nayong ng San Vicente, San Pedro Laguna, o sa kaniyang mga tagapagmana at;

  5. Na HINIHILING KO sa sino man kinauukulan, na sakaling ako nga ay bawian na ng Dios ng aking buhay ay KILALANIN, IGALANG at PAGTIBAYIN ang nilalaman sa pangalan ng aking anak na si Francisca Herrera ang loteng nasasabi sa unahan.

    SA KATUNAYAN NG LAHAT, ako ay nag-didiit ng hinlalaki ng kanan kong kamay sa ibaba nito at sa kaliwang gilid ng unang dahon, dito sa Lungsod ng Maynila, ngayong ika 7 ng Octubre, 1960. [4]
The said document was signed by two witnesses and notarized. The witnesses signed at the left-hand side of both pages of the document with the said document having 2 pages in total. Margarita Herrera placed her thumbmark[5] above her name in the second page and at the left-hand margin of the first page of the document.

The surviving heirs of Beatriz Herrera-Mercado filed a case for annulment of the Deed of Self-Adjudication before the then Court of First Instance of Laguna, Branch 1 in Binan, Laguna (now, Regional Trial Court Branch 25). The case for annulment was docketed as Civil Case No. B-1263.[6]

On December 29, 1980, a Decision in Civil Case No. B-1263 (questioning the Deed of Self-Adjudication) was rendered and the deed was declared null and void.[7]

During trial on the merits of the case assailing the Deed of Self-Adjudication, Francisca Herrera filed an application with the NHA to purchase the same lots submitting therewith a copy of the "Sinumpaang Salaysay" executed by her mother. Private respondent Almeida, as heir of Beatriz Herrera-Mercado, protested the application.
In a Resolution[8] dated February 5, 1986, the NHA granted the application made by Francisca Herrera, holding that:

From the evidence of the parties and the records of the lots in question, we gathered the following facts: the lots in question are portions of the lot awarded and sold to the late Margarita Herrera on July 28, 1959 by the defunct Land Tenure Administration; protestant is the daughter of the late Beatriz Herrera Mercado who was the sister of the protestee; protestee and Beatriz are children of the late Margarita Herrera; Beatriz was the transferee from Margarita of Lot Nos. 45, 46, 47, 48 and 49, Block 50; one of the lots transferred to Beatriz, e.g. Lot 47, with an area of 148 square meters is in the name of the protestant; protestant occupied the lots in question with the permission of the protestee; protestee is a resident of the Tunasan Homesite since birth; protestee was born on the lots in question; protestee left the place only after marriage but resided in a lot situated in the same Tunasan Homesite; her (protestee) son Roberto Herrera has been occupying the lots in question; he has been there even before the death of the late Margarita Herrera; on October 7, 1960, Margarita Herrera executed a "Sinumpaang Salaysay" whereby she waived or transferred all her rights and interest over the lots in question in favor of the protestee; and protestee had paid the lots in question in full on March 8, 1966 with the defunct Land Tenure Administration.

This Office finds that protestee has a better preferential right to purchase the lots in question.[9]
Private respondent Almeida appealed to the Office of the President.[10] The NHA Resolution was affirmed by the Office of the President in a Decision dated January 23, 1987.[11]

On February 1, 1987, Francisca Herrera died. Her heirs executed an extrajudicial settlement of her estate which they submitted to the NHA. Said transfer of rights was approved by the NHA.[12] The NHA executed several deeds of sale in favor of the heirs of Francisca Herrera and titles were issued in their favor.[13] Thereafter, the heirs of Francisca Herrera directed Segunda Mercado-Almeida to leave the premises that she was occupying.

Feeling aggrieved by the decision of the Office of the President and the resolution of the NHA, private respondent Segunda Mercado-Almeida sought the cancellation of the titles issued in favor of the heirs of Francisca. She filed a Complaint on February 8, 1988, for "Nullification of Government Lot's Award," with the Regional Trial Court of San Pedro, Laguna, Branch 31.

In her complaint, private respondent Almeida invoked her forty-year occupation of the disputed properties, and re-raised the fact that Francisca Herrera's declaration of self-adjudication has been adjudged as a nullity because the other heirs were disregarded. The defendant heirs of Francisca Herrera alleged that the complaint was barred by laches and that the decision of the Office of the President was already final and executory.[14] They also contended that the transfer of purchase of the subject lots is perfectly valid as the same was supported by a consideration and that Francisca Herrera paid for the property with the use of her own money.[15] Further, they argued that plaintiff's occupation of the property was by mere tolerance and that they had been paying taxes thereon.[16]

The Regional Trial Court issued an Order dated June 14, 1988 dismissing the case for lack of jurisdiction.[17] The Court of Appeals in a Decision dated June 26, 1989 reversed and held that the Regional Trial Court had jurisdiction to hear and decide the case involving "title and possession to real property within its jurisdiction."[18] The case was then remanded for further proceedings on the merits.

A pre-trial was set after which trial ensued.

On March 9, 1998, the Regional Trial Court rendered a Decision setting aside the resolution of the NHA and the decision of the Office of the President awarding the subject lots in favor of Francisca Herrera. It declared the deeds of sale executed by NHA in favor of Herrera's heirs null and void. The Register of Deeds of Laguna, Calamba Branch was ordered to cancel the Transfer Certificate of Title issued. Attorney's fees were also awarded to private respondent.

The Regional Trial Court ruled that the "Sinumpaang Salaysay" was not an assignment of rights but a disposition of property which shall take effect upon death. It then held that the said document must first be submitted to probate before it can transfer property.

Both the NHA and the heirs of Francisca Herrera filed their respective motions for reconsideration which were both denied on July 21, 1998 for lack of merit. They both appealed to the Court of Appeals. The brief for the heirs of Francisca Herrera was denied admission by the appellate court in a Resolution dated June 14, 2002 for being a "carbon copy" of the brief submitted by the NHA and for being filed seventy-nine (79) days late.

On August 28, 2003, the Court of Appeals affirmed the decision of the Regional Trial Court, viz:
There is no dispute that the right to repurchase the subject lots was awarded to Margarita Herrera in 1959. There is also no dispute that Margarita executed a "Sinumpaang Salaysay" on October 7, 1960. Defendant NHA claims that the "Sinumpaang Salaysay" is, in effect, a waiver or transfer of rights and interest over the subject lots in favor of Francisca Herrera. This Court is disposed to believe otherwise. After a perusal of the "Sinumpaang Salaysay" of Margarita Herrera, it can be ascertained from its wordings taken in their ordinary and grammatical sense that the document is a simple disposition of her estate to take effect after her death. Clearly the Court finds that the "Sinumpaang Salaysay" is a will of Margarita Herrera. Evidently, if the intention of Margarita Herrera was to merely assign her right over the lots to her daughter Francisca Herrera, she should have given her "Sinumpaang Salaysay" to the defendant NHA or to Francisca Herrera for submission to the defendant NHA after the full payment of the purchase price of the lots or even prior thereto but she did not. Hence it is apparent that she intended the "Sinumpaang Salaysay" to be her last will and not an assignment of rights as what the NHA in its resolution would want to make it appear. The intention of Margarita Herrera was shared no less by Francisca Herrera who after the former's demise executed on August 22, 1974 a Deed of Self-Adjudication claiming that she is her sole and legal heir. It was only when said deed was questioned in court by the surviving heirs of Margarita Herrera's other daughter, Beatriz Mercado, that Francisca Herrera filed an application to purchase the subject lots and presented the "Sinumpaang Salaysay" stating that it is a deed of assignment of rights.[19]
The Court of Appeals ruled that the NHA acted arbitrarily in awarding the lots to the heirs of Francisca Herrera. It upheld the trial court ruling that the "Sinumpaang Salaysay" was not an assignment of rights but one that involved disposition of property which shall take effect upon death. The issue of whether it was a valid will must first be determined by probate.

Petitioner NHA elevated the case to this Court.

Petitioner NHA raised the following issues:
  1. WHETHER OR NOT THE RESOLUTION OF THE NHA AND THE DECISION OF THE OFFICE OF THE PRESIDENT HAVE ATTAINED FINALITY, AND IF SO, WHETHER OR NOT THE PRINCIPLE OF ADMINISTRATIVE RES JUDICATA BARS THE COURT FROM FURTHER DETERMINING WHO BETWEEN THE PARTIES HAS PREFERENTIAL RIGHTS FOR AWARD OVER THE SUBJECT LOTS;

  2. WHETHER OR NOT THE COURT HAS JURISDICTION TO MAKE THE AWARD ON THE SUBJECT LOTS; AND

  3. WHETHER OR NOT THE AWARD OF THE SUBJECT LOTS BY THE NHA IS ARBITRARY.
We rule for the respondents.

Res judicata is a concept applied in review of lower court decisions in accordance with the hierarchy of courts. But jurisprudence has also recognized the rule of administrative res judicata: "the rule which forbids the reopening of a matter once judicially determined by competent authority applies as well to the judicial and quasi-judicial facts of public, executive or administrative officers and boards acting within their jurisdiction as to the judgments of courts having general judicial powers . . . It has been declared that whenever final adjudication of persons invested with power to decide on the property and rights of the citizen is examinable by the Supreme Court, upon a writ of error or a certiorari, such final adjudication may be pleaded as res judicata."[20] To be sure, early jurisprudence were already mindful that the doctrine of res judicata cannot be said to apply exclusively to decisions rendered by what are usually understood as courts without unreasonably circumscribing the scope thereof and that the more equitable attitude is to allow extension of the defense to decisions of bodies upon whom judicial powers have been conferred.

In Ipekdjian Merchandising Co., Inc. v. Court of Tax Appeals,[21] the Court held that the rule prescribing that "administrative orders cannot be enforced in the courts in the absence of an express statutory provision for that purpose" was relaxed in favor of quasi-judicial agencies.

In fine, it should be remembered that quasi-judicial powers will always be subject to true judicial power–that which is held by the courts. Quasi-judicial power is defined as that power of adjudication of an administrative agency for the "formulation of a final order."[22] This function applies to the actions, discretion and similar acts of public administrative officers or bodies who are required to investigate facts, or ascertain the existence of facts, hold hearings, and draw conclusions from them, as a basis for their official action and to exercise discretion of a judicial nature.[23] However, administrative agencies are not considered courts, in their strict sense. The doctrine of separation of powers reposes the three great powers into its three (3) branches–the legislative, the executive, and the judiciary. Each department is co-equal and coordinate, and supreme in its own sphere. Accordingly, the executive department may not, by its own fiat, impose the judgment of one of its agencies, upon the judiciary. Indeed, under the expanded jurisdiction of the Supreme Court, it is empowered to "determine whether or not there has been grave abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction on the part of any branch or instrumentality of the Government."[24] Courts have an expanded role under the 1987 Constitution in the resolution of societal conflicts under the grave abuse clause of Article VIII which includes that duty to check whether the other branches of government committed an act that falls under the category of grave abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction.[25]

Next, petitioner cites Batas Pambansa Blg. 129 or the Judiciary Reorganization Act of 1980[26] where it is therein provided that the Intermediate Appellate Court (now, Court of Appeals) shall exercise the "exclusive appellate jurisdiction over all final judgments, decisions, resolutions, orders or awards, of the Regional Trial Courts and Quasi- Judicial agencies, instrumentalities, boards or commissions, except those falling within the jurisdiction of the Supreme Court in accordance with the Constitution..."[27] and contends that the Regional Trial Court has no jurisdiction to rule over awards made by the NHA.

Well-within its jurisdiction, the Court of Appeals, in its decision of August 28, 2003, already ruled that the issue of the trial court's authority to hear and decide the instant case has already been settled in the decision of the Court of Appeals dated June 26, 1989 (which has become final and executory on August 20, 1989 as per entry of judgment dated October 10, 1989).[28] We find no reason to disturb this ruling. Courts are duty-bound to put an end to controversies. The system of judicial review should not be misused and abused to evade the operation of a final and executory judgment.[29] The appellate court's decision becomes the law of the case which must be adhered to by the parties by reason of policy.[30]

Next, petitioner NHA contends that its resolution was grounded on meritorious grounds when it considered the application for the purchase of lots. Petitioner argues that it was the daughter Francisca Herrera who filed her application on the subject lot; that it considered the respective application and inquired whether she had all the qualifications and none of the disqualifications of a possible awardee. It is the position of the petitioner that private respondent possessed all the qualifications and none of the disqualifications for lot award and hence the award was not done arbitrarily.

The petitioner further argues that assuming that the "Sinumpaang Salaysay" was a will, it could not bind the NHA.[31] That, "insofar as [the] NHA is concerned, it is an evidence that the subject lots were indeed transferred by Margarita Herrera, the original awardee, to Francisca Herrera was then applying to purchase the same before it."[32]

We are not impressed. When the petitioner received the "Sinumpaang Salaysay," it should have noted that the effectivity of the said document commences at the time of death of the author of the instrument; in her words "sakaling ako'y bawian na ng Dios ng aking buhay..." Hence, in such period, all the interests of the person should cease to be hers and shall be in the possession of her estate until they are transferred to her heirs by virtue of Article 774 of the Civil Code which provides that:
Art. 774. Succession is a mode of acquisition by virtue of which the property, rights and obligations to the extent of the value of the inheritance, of a person are transmitted through his death to another or others either by his will or by operation of law.[33]
By considering the document, petitioner NHA should have noted that the original applicant has already passed away. Margarita Herrera passed away on October 27, 1971.[34] The NHA issued its resolution[35] on February 5, 1986. The NHA gave due course to the application made by Francisca Herrera without considering that the initial applicant's death would transfer all her property, rights and obligations to the estate including whatever interest she has or may have had over the disputed properties. To the extent of the interest that the original owner had over the property, the same should go to her estate. Margarita Herrera had an interest in the property and that interest should go to her estate upon her demise so as to be able to properly distribute them later to her heirs–in accordance with a will or by operation of law.

The death of Margarita Herrera does not extinguish her interest over the property. Margarita Herrera had an existing Contract to Sell[36] with NHA as the seller. Upon Margarita Herrera's demise, this Contract to Sell was neither nullified nor revoked. This Contract to Sell was an obligation on both parties–Margarita Herrera and NHA. Obligations are transmissible.[37] Margarita Herrera's obligation to pay became transmissible at the time of her death either by will or by operation of law.

If we sustain the position of the NHA that this document is not a will, then the interests of the decedent should transfer by virtue of an operation of law and not by virtue of a resolution by the NHA. For as it stands, NHA cannot make another contract to sell to other parties of a property already initially paid for by the decedent. Such would be an act contrary to the law on succession and the law on sales and obligations.[38]

When the original buyer died, the NHA should have considered the estate of the decedent as the next "person"[39] likely to stand in to fulfill the obligation to pay the rest of the purchase price. The opposition of other heirs to the repurchase by Francisca Herrera should have put the NHA on guard as to the award of the lots. Further, the Decision in the said Civil Case No. B-1263 (questioning the Deed of Self-Adjudication) which rendered the deed therein null and void[40] should have alerted the NHA that there are other heirs to the interests and properties of the decedent who may claim the property after a testate or intestate proceeding is concluded. The NHA therefore acted arbitrarily in the award of the lots.

We need not delve into the validity of the will. The issue is for the probate court to determine. We affirm the Court of Appeals and the Regional Trial Court which noted that it has an element of testamentary disposition where (1) it devolved and transferred property; (2) the effect of which shall transpire upon the death of the instrument maker.[41]

IN VIEW WHEREOF, the petition of the National Housing Authority is DENIED. The decision of the Court of Appeals in CA-G.R. No. 68370 dated August 28, 2003, affirming the decision of the Regional Trial Court of San Pedro, Laguna in Civil Case No. B-2780 dated March 9, 1998, is hereby AFFIRMED.

No cost.

SO ORDERED.

Sandoval-Gutierrez, Corona, Azcuna, and Garcia, JJ., concur.[1]
Rollo, at 8.

[2] A Decree Creating the National Housing Authority and Dissolving the Existing Housing Agencies, Defining Its Powers and Functions, Providing Funds Therefor, and for Other Purposes, Presidential Decree No. 757, promulgated July 31, 1975.

[3] Rollo, at 70.

[4] Id.

[5] It should be noted that a thumbmark is considered a valid signature. As held in Payad v. Tolentino, 62 Phil. 848 (1936): "The testator's thumbprint is always valid and sufficient signature for the purpose of complying with the requirement of the article. While in most of these cases, the testator was suffering from some infirmity which made the writing of the testator's name difficult or impossible, there seems to be no basis for limiting the validity of thumbprints only to cases of illness or infirmity."

[6] Rollo, at 49.

[7] Vol. 1, Original Record, at 11-14.

[8] Rollo, at 39-43.

[9] Id., at 41-42 (emphasis supplied).

[10] Id., at 9.

[11] Id., at 9, 44-47.

[12] Id., at 9.

[13] Id., at 25-26. Francisca Herrera left behind her husband, Macario Berroya, and children: Ramon, Antonio, Alberto, Rosita, Pacita, Bernabe, Gregorio, Josefina and Rustica. In the extra judicial settlement made by the said heirs, Rosita, Pacita, Bernabe, Gregorio, Josefina and Rustica waived all their rights, interest and participation therein in favor of their siblings Macario, Alberto, Ramon and Antonio. Deeds of sale involving the subject lots were executed by the NHA in favor of Alberto, Antonio and Macario. Hence, TCT Nos. T-173557, T-173579, T-173578 and T-183166 were issued to Macario, Alberto and Antonio, respectively.

[14] Id., at 27.

[15] Id., at 27-28.

[16] Id., at 28.

[17] Id., at 5.

[18] Id., at 6; see Annex "F."

[19] Id., at 71-72.

[20] Brillantes v. Castro, 99 Phil. 497, 503 (1956).

[21] G.R. No. L-14791, September 30, 1963, 9 SCRA 75.

[22] Administrative Code of 1987, Executive Order No. 292, Bk. VIII, ch. 1, § 2(9).

[23] Midland Insurance Corp. v. IAC, G.R. No. L-71905, August 13, 1986, 143 SCRA 458, 462.

[24] 1987 Phil. Const., art. VIII, § 1 as explained in United Residents of Dominical Hills, Inc. v. Commission on Settlement of Land Problems, G.R. No. 135945, March 7, 2001, 353 SCRA 783, 797-798.

[25] 1987 Phil. Const., art. VIII, § 1 ¶ 2.

[26] An Act Reorganizing the Judiciary, Appropriating Funds Therefor and for Other Purposes, Batas Pambansa Blg. 129, promulgated August 14, 1981.

[27] Id. §9 (3).

[28] Records, vol.1, at 80.

[29] Buaya v. Stronghold Insurance, Corp., 396 Phil. 739 (2000).

[30] Ayala Corp. v. Rosa-Diana Realty and Dev't. Corp., 400 Phil. 511 (2000).

[31] Rollo, at 17.

[32] Id.

[33] Civil Code, art. 774 (emphasis supplied).

[34] Rollo, at 70.

[35] Id., at 39-43.

[36] Id., at 24; C.A. G.R. No. 68370 citing Agreement No. 3787, dated July 28, 1959.

[37] Araneta v. Montelibano, 14 Phil. 117 (1909).

[38] Civil Code, arts. 1544 (which prohibit double sales) and 1165 (which established the obligation of the seller to the buyer respecting a thing which is determinate in nature).

[39] Because the estate acquires juridical personality to continue the transmissible obligations and rights of the decedent.

[40] Vol. 1, Original Record, at 11-14.

[41] Rollo, at 34.

© Supreme Court E-Library 2019
This website was designed and developed, and is maintained, by the E-Library Technical Staff in collaboration with the Management Information Systems Office.